Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

8613 0665 500
Reposted fromerial erial viametka metka
blackhole
6971 0ed9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarock-sex-love rock-sex-love
blackhole
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened

March 08 2017

blackhole
2503 7d97
Reposted fromretaliate retaliate viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blackhole
9210 f933
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaallay allay

February 22 2017

blackhole
1501 edd5
Reposted fromrol rol viaallay allay

July 09 2015

blackhole
blackhole
mogłabym się do Ciebie odezwać. chciałabym. problem w tym, że nauczyłam się nie prosić o uwagę ludzi, którzy nie chcą mi jej dać.
— smutne to
Reposted fromkaygatsby kaygatsby
blackhole
6462 8f4e
Reposted fromxopolly xopolly

July 04 2015

blackhole
2432 d557 500
blackhole
1902 f069
Reposted fromlove-autumn love-autumn
blackhole
1992 8412
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
blackhole
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
blackhole
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viametka metka

June 30 2015

blackhole
3133 3e2b
Reposted fromgreengables greengables viaallay allay
blackhole
5840 36ad
Reposted fromretaliate retaliate viaallay allay
blackhole
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 28 2015

blackhole
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
blackhole
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl